Content

Veikla ir funkcijos


BTC veikla ir funkcijos

Gyvūnų tyrimų centras konsultuoja eksperimentinio tiriamojo su gyvūnais darbo planavimo ir organizavimo klausimais.
Sukuriamos sąlygos vykdyti ir organizuoti mokslinius tyrimus.
Sudaromos sąlygos medicinos, veterinarinės medicinos ir ...

GALIMYBĖS


Galimybės

GTC kolektyvas padeda įgyvendinti tyrėjams jų mokslinius sumanymus. Visoms idėjoms reikalingos realios sąlygos. Centre yra septynios vienu metu veikiančios operacinės vietos. Jose sudarytos sąlygos dirbti su įvairaus dydžio gyvūnais, nuo pačių ...

Veterinarinė priežiūra


Veterinarinė priežiūra

Kiekvienas gyvūnas dalyvaujantis biomedicininiuose tyrimuose yra stebimas individualiai kiekvieną dieną, pildomi jų sveikatos žurnalai ir stebėjimo protokolai. Stebėjimo procesas koordinuojamas gyvūnų sveikatos specialistų, kurie dirba tiesiogiai ...

Etika


Etika

Gyvūnų naudojimas tyrimų, mokymo ir testavimo tikslais yra svarbus etinis ir politinis klausimas. Visos šio klausimo diskusijos sukasi aplink santykinę vertę, dažnai vadinama "moraline verte". Kai gyvūnų ir žmonių poreikiai pereina į konfliktą, ...

Select any filter and click on Apply to or press ENTER see results