• LSMU Biologinių tyrimų centras

    LSMU Biologinių tyrimų centras

    Tyrimai. Inovacijos. Žinios.

Patirtis

Moksliniai tyrimai


Moksliniai tyrimai

Moksliniai tyrimai yra visuma organizacinių ir sistematinių metodų, kuriais siekiama atsakyti į iškilusius klausimus. Sistematinis mažų žingsnelių kelias, kuris veda link išvadų. Moksliniai tyrimai planuojami pagal pasaulyje paplitusias ...

Select any filter and click on Apply to or press ENTER see results