• LSMU Biologinių tyrimų centras

    LSMU Biologinių tyrimų centras

    Tyrimai. Inovacijos. Žinios.

Biologinių tyrimų centras


Biologinių tyrimų centras

Gyvūnų tyrimų centras yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dalis. Centras sukurtas tarnauti visoms universiteto studijų programoms, mokslininkams ir studentams. Mūsų komandą sudaro kvalifikuoti veterinarijos gydytojai, visi jie išklausę intensyvų laboratorinių gyvūnų naudojimo kursą suteikiantį teisę planuoti, organizuoti ir vykdyti mokslinius tiriamuosius darbus, kurių objektas gyvūnai. Centro veikla organizuojama pagal ES direktyvą 2010/63/EU Gyvūnų tyrimo centro darbas organizuojamas atsižvelgiant į Lietuvos Resublikos įstatymus, Universiteto statutą, o gyvūnų gerovė užtikrinama ir moksliniai tyrimai organizuojami atsižvelgiant į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymus VMVT bandomieji gyvūnai ir reikalinga info

Galerija


Biologinių tyrimų centras
Biologinių tyrimų centras
Biologinių tyrimų centras

Select any filter and click on Apply to or press ENTER see results