• LSMU Biologinių tyrimų centras

    LSMU Biologinių tyrimų centras

    Tyrimai. Inovacijos. Žinios.

Veikla

GALIMYBĖS


Galimybės

GTC kolektyvas padeda įgyvendinti tyrėjams jų mokslinius sumanymus. Visoms idėjoms reikalingos realios sąlygos. Centre yra septynios vienu metu veikiančios operacinės vietos. Jose sudarytos sąlygos dirbti su įvairaus dydžio gyvūnais, nuo pačių ...

BTC veikla


BTC veikla

LSMU Biologinių tyrimų centras dalyvauja daugelyje Lietuvoje atliekamų mokslinių tyrimų:

Širdies elektrinio jaudinimo registravimo ir kraujagyslių vaizdinimo optiniu būdu metodikos kardiochirurginėms operacijos sukūrimas
Alogeninio ...

Veikla ir funkcijos


BTC veikla ir funkcijos

Gyvūnų tyrimų centras konsultuoja eksperimentinio tiriamojo su gyvūnais darbo planavimo ir organizavimo klausimais.
Sukuriamos sąlygos vykdyti ir organizuoti mokslinius tyrimus.
Sudaromos sąlygos medicinos, veterinarinės medicinos ir ...

Select any filter and click on Apply to or press ENTER see results