• LSMU Biologinių tyrimų centras

    LSMU Biologinių tyrimų centras

    Tyrimai. Inovacijos. Žinios.

Veikla ir funkcijos


BTC veikla ir funkcijos

Gyvūnų tyrimų centras konsultuoja eksperimentinio tiriamojo su gyvūnais darbo planavimo ir organizavimo klausimais.
Sukuriamos sąlygos vykdyti ir organizuoti mokslinius tyrimus.
Sudaromos sąlygos medicinos, veterinarinės medicinos ir kitų studijų programų įgyvendinimui.
Centre yra galimybė efektyviai naudotis mokslo ir studijų infrastruktūra su šiuolaikine aparatūra ir įranga.
Centras dalyvauja specialistų tobulinime ir perkvalifikavime.

Gyvūnų tyrimų centro (GTC) pastatas – 1100 kv. m. ploto. Pastatas – dviejų aukštų, pirmajame aukšte yra gyvūnams skirtos laikymo patalpos: kiaulėms, avims, ožkoms, triušiams, jūrų kiaulytėms, žiurkėms, pelėms, paukščiams. Antrajame aukšte yra administracijos patalpos ir operacinių kompleksas.

GTC vykdomi ilgalaikiai ir trumpalaikiai moksliniai tyrimai, mokslininkai ieško atsakymų į įvairiausius ir sudėtingiausius klausimus.

GTC planuoja, padeda organizuoti ir vykdo mokymus ir kursus, operacinės suprojektuotos taip, kad vienu metu gali veikti aštuonios operacinės vietos:
ATLS - Aukštesniojo lygio med., pagalbos teikimo sužeistiesiems kursai (advance trauma life support)
mATLS - Mobilūs kursai, visose operacinės konsolėse yra interneto prieiga, galima sumontuoti vaizdo perdavimo sistemą ir vykdyti transliacijas visam pasauliui.
BATLS - Aukštesniojo lygio med., pagalbos teikimo sužeistiesiems kursai karinėje aplinkoje (Battlefield advance trauma life support)
Naujausių laparoskopijos metodų mokymai - užsienio ir Lietuvos chirurgams

Galerija


BTC veikla ir funkcijos
BTC veikla ir funkcijos
BTC veikla ir funkcijos
BTC veikla ir funkcijos
BTC veikla ir funkcijos
BTC veikla ir funkcijos

Select any filter and click on Apply to or press ENTER see results